ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สโมสรฟุตบอลแทรกเตอร์ซาซี"

ZeroSixTwo ย้ายหน้า สโมสรฟุตบอลแทรคเตอร์ซาซี ไปยัง สโมสรฟุตบอลแทรกเตอร์ซาซี: ตามบทความรถแทรกเตอร์และตามหลักการทับศัพท์
(แทนที่ "แทรคเตอร์" → "แทรกเตอร์" ด้วยสจห.)
(ZeroSixTwo ย้ายหน้า สโมสรฟุตบอลแทรคเตอร์ซาซี ไปยัง สโมสรฟุตบอลแทรกเตอร์ซาซี: ตามบทความรถแทรกเตอร์และตามหลักการทับศัพท์)
32,576

การแก้ไข