ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นินเท็นโด สวิตช์"

แก้ไขความผิดพลาดการพิมพ์
(Nintendo Switch Lite)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
(แก้ไขความผิดพลาดการพิมพ์)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
 
==นินเทนโดสวิตช์ไลด์==
วันที่ 10 กรกฏคมกรกฏาคม พ.ศ.2562 ทางบริษัทนินเทนโดได้เปิดตัวนินเทนโดสวิตช์ไลค์โดยได้ตัด จอย-คอน และ ตัวแท่นวางและระบบเชื่อมต่อโทรทัศน์ ออกไปเพื่อประหยัดต้นทุนการผลิต ในราคา $199 หรือ 6,000 บาท โดยประมาณ <ref>https://www.nintendo.com/switch/lite/</ref>
 
==อ้างอิง==