ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองยโสธร"

 
== ประวัติ ==
จากพงศาวดารเมืองยโสธรลงจารึกเมื่อจุลศักราช 1259 ร.ศ. 116 ว่า [[เจ้าพระวรราชภักดี]] (เจ้าพระวอ) เสนาบดีเก่าเมือง[[เวียงจันทน์]] [[เจ้าฝ่ายหน้า]] [[เจ้าคำผง]] [[เจ้าทิดพรหม ]] [[เจ้ามุม]] และ[[เจ้าก่ำ]] เดินทางอพยพจะไปอาศัยอยู่กับเจ้านคร[[จำปาศักดิ์]] เมื่อเดินทางถึงดงผีสิงห์เห็นเป็นชัยภูมิ จึงได้ตั้งหลักฐานและสร้างเมืองที่นี่ เรียกว่า "บ้านสิงห์ท่า" ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดยโสธรในปัจจุบัน ต่อมาใน [[พ.ศ. 2357]] [[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]ทรงยกฐานะเป็น "เมืองยศสุนทร" ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร มีเจ้าผู้ครองเมืองเป็นที่[[พระสุนทรราชวงศา]] จนกระทั่งในปี [[พ.ศ. 2443]] ได้รวมเข้าอยู่ในบริเวณอุบลราชธานี แล้วแบ่งเป็น 2 อำเภอ เรียกอำเภออุทัยยัโสธรและยะโสธร และ '''อำเภอปจิมยะโสธร''' ปี [[พ.ศ. 2450]] เมืองยโสธรถูกยุบลงเพื่อรวมกับ[[จังหวัดอุบลราชธานี]]
 
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2453]] ทางการได้ย้ายอำเภออุทัยยะโสธรไปตั้งที่ตำบลลุมพุก และภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น[[อำเภอคำเขื่อนแก้ว]] ส่วนอำเภอปจิมยะโสธรซึ่งตั้งอำเภออยู่ในเมืองต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น '''อำเภอยะโสธร''' ในปี [[พ.ศ. 2456]]