ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ปลายทาง = แยก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034]] ในเขตเทศบาลตำบลดอนตาล [[อำเภอดอนตาล|อ.ดอนตาล]] [[จ.มุกดาหาร]]<br />
| แยกสำคัญ =
* {{ป้ายทางหลวง|H|2367}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2367]] ในตำบลหนองแปน [[อำเภอกมลาไสย|อ.กมลาไสย]] [[จ.กาฬสินธุ์]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|214}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214]] ในตำบลธัญญา [[อำเภอกมลาไสย|อ.กมลาไสย]] [[จ.กาฬสินธุ์]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|2044}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044]] ในตำบลสระนกแก้ว [[อำเภอโพนทอง|อ.โพนทอง]] [[จ.ร้อยเอ็ด]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|2046}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2046]] ในตำบลสระนกแก้ว [[อำเภอโพนทอง|อ.โพนทอง]] [[จ.ร้อยเอ็ด]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|2136}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2136]] ในตำบลแวง [[อำเภอโพนทอง|อ.โพนทอง]] [[จ.ร้อยเอ็ด]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|2418}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2418]] ในตำบลหนองพอก [[อำเภอหนองพอก|อ.หนองพอก]] [[จ.ร้อยเอ็ด]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|2047}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2047]] ในตำบลสวาท [[อำเภอเลิงนกทา|อ.เลิงนกทา]] [[จ.ยโสธร]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|2169}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169]] ในตำบลสวาท [[อำเภอเลิงนกทา|อ.เลิงนกทา]] [[จ.ยโสธร]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|212}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212]] ในตำบลสามแยก [[อำเภอเลิงนกทา|อ.เลิงนกทา]] [[จ.ยโสธร]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|2034}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034]] ในตำบลดอนตาล [[อำเภอดอนตาล|อ.ดอนตาล]] [[จ.มุกดาหาร]]
| สร้าง =
| ทางหลวงเอเชีย = {{AHN-AH|121|T}} (ช่วงตำบลสวาท-ตำบลสามแยกของอำเภอเลิงนกทา)