ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงพื้นเมือง"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8369122 สร้างโดย 101.108.84.199 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ดูเพิ่มที่|เพลงพื้นเมืองในประเทศไทย}}
 
เพลงพื้นเมืองในประเทศไทยนั้น ได้มีการสันนิษฐานว่า เพลงพื้นบ้านนั้น ได้เกิดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาแล้ว ตามที่ปรากฏใน ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ว่า "อันราชประเพณีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยทรงประพฤติมาแต่ก่อน ถ้าทอดพระเนตรชักโคมลอยแล้ว ก็เสด็จทางเรือพระที่นั่งไปถวายดอกไม้เพลิง บูชาพระรัตนตรัยทุกพระอารามหลวง… แล้วก็ทอดพระเนตรทรงฟังประชาชนชายหญิงร้องรำเล่นนักขัตฤกษ์ เป็นการมหรสพต่างๆ "
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม