ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟปาดังเบซาร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8350320 สร้างโดย สุวิชชา สุทธิโยค (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ยังมีลานสินค้าซึ่งใช้เป็นท่าเรือแห้งสำหรับมาเลเซียส่วนเหนือและสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)
=={{flagicon|Thailand}}บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย==
==ตารางเวลาการเดินรถ==
{{โครง-ส่วน}}
===เที่ยวขึ้น===
{{เริ่มตารางเวลารถไฟ|ปาดังเบซาร์ }}
{{ท948|ต้นทาง}}
{{ท950|ต้นทาง}}
{{ดพ46|ต้นทาง}}
{{จบตารางเวลารถไฟ}}
 
===เที่ยวล่อง===
{{เริ่มตารางเวลารถไฟ|ปาดังเบซาร์ }}
{{ท947|ต้นทาง}}
{{ดพ45|ต้นทาง}}
{{ท949|ต้นทาง}}
{{จบตารางเวลารถไฟ}}
=={{flagicon|Malaysia}}บริการของการถไฟมาเลเซีย [[เกอเรตาปีตานะฮ์เมอลายู]] ==
===ขบวนเที่ยงไปKuala Lumpur Sentral===