ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 292"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ทิศทางจุดa =
|ทิศทางจุดb =
|วงแหวน = [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดยโสธร|เมืองร้อยเอ็ดยโสธร]]
|ต้นทาง = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23|ทล.23]] ใน [[อำเภอเมืองยโสธร|อ.เมืองยโสธร]] [[จังหวัดยโสธร|จ.ยโสธร]]
|ปลายทาง = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23|ทล.23]] ใน [[อำเภอเมืองยโสธร|อ.เมืองยโสธร]] [[จังหวัดยโสธร|จ.ยโสธร]]
1,248

การแก้ไข