ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดตรีสุวรรณาราม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน | name = วัดตรีสุวรรณาราม | common_name = วัดบ้าน...)
 
| common_name = วัดบ้านซำ
| other_names = วัดบ้านซำ
| image_temple = [[ไฟล์:พระอุโบสถวัดตรีสุวรรณาราม.jpg|300px]]
| image_temple =
| short_describtion =
| type_of_place = วัดราษฎร์สามัญ
| branch = [[มหานิกาย]]
| founded = พ.ศ. 24102395
| founder = อัญญาพระครูพิมพ์
| abbot = พระครุสีลสุวรรณประดิษฐ์ (ประมูล ติสวโร)
}}
'''วัดตรีสุวรรณาราม''' เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองบ้านซำ สังกัดคณะสงฆ์[[มหานิกาย]]ของ[[จังหวัดยโสธร]] ตั้งอยู่ที่บ้านซำ หมู่ที่ 3 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ภายในวัดมี '''"หนองซำ"''' ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชน เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาไว้อุปโภคและบริโภคอีกด้วย ปัจจุบันมีพระครูสีลสุวรรณประดิษฐ์ (ประมูล ติสวโร) เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
 
== ประวัติ ==
วัดตรีสุวรรณาราม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2395 ครั้งที่[[ขุนหลวงศรี บุตรดาเพ็ง]] ได้นำพาผู้คนย้ายถิ่นฐานมากจากบ้านหัวดอน มาอาศัยอยู่บริเวณริมหนองซำ และขุนหลวงศรี บุตรดาเพ็งได้นำผู้คนสร้างวัดขึ้นทางด้านทิศใต้ของหนองซำ ส่วนหมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหนองซำ ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2413 วัดบ้านซำได้ย้ายมาอยู่ทางทิศตะวันออกของหนองซำ ส่วนหมู่บ้านย้ายลงมาทางทิศใต้ของหนองซำ ในสมัยนั้นยังเป็นสำนักสงฆ์
 
ระหว่างปี พ.ศ. 2474 ทางการคณะสงฆ์ได้จัดระเบียบคณะสงฆ์ในวัดต่างๆในการปกครองไปขึ้นทะเบียน และตั้งชื่อวัดให้ถูกต้องตามลักษณะอาราม ในสมัยนั้นมีเจ้าอาวาส คือ '''พระอาจารย์เมือง''' ได้คิดหาชื่อดีมีมงคลมาตั้งเป็นชื่อวัด ได้ชื่อที่ดีเป็นมงคลว่า '''วัดตรีสุวรรณาราม''' พร้อมกับได้ให้ความหมายว่า ตรี แปลว่า สาม , สุวรรณ แปลว่า ทองคำ , ราม หรืออาราม แปลว่า ศาสนสถานทางพระพุทธศาสนา หรือวัด รวมแล้วได้ความหมายว่า วัดที่มีทองคำ 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
 
== ลำดับเจ้าอาวาส ==
นับแต่สร้างวัดตรีสุวรรณารามมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 24102395-2426 ไม่ปรากฎรายนามเจ้าอาวาสวัด และมีการบันทึกรายนามเจ้าอาวาสวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2426-ปัจจุบัน มีเจ้าอาวาสสืบลำดับมาดังนี้
{|class="wikitable" align="center" style="text-align:center"
|- style="background:#cccccc"
| '''ลำดับที่''' || '''รายนาม''' || width=20%|'''เริ่มวาระ''' || width=20%|'''สิ้นสุดวาระ'''
|-
| 1 || อัญญาพระครูพิมพ์ || 24102426 || ?2480
|-
| 2 || พระอาจารย์เมือง || ? || ?
|-
| 3 || พระอาจารย์โสภา ธีรโสภโณ || ?พ.ศ. 2508 || ?พ.ศ. 2512
|-
| 4 || พระอาจารย์ขาน วรธัมโม || พ.ศ. 2515 || พ.ศ. 2520
|-
| 5 || พระอาจารย์แผง สิริธัมโม || พ.ศ. 2521 || พ.ศ. 2532
|-
| 46 || [[พระครูสิรินวกิจ (เสริม ธีรปัญโญ)]] || พ.ศ. 2540 || พ.ศ. 2541
|-
| 57 || พระครูจันโทภาสวิมล (แสวง จันทราโภ) || พ.ศ. 2541 || พ.ศ. 25492547
|-
| 68
|พระครูสีลสุวรรณประดิษฐ์ (ประมูล ติสวโร)
|พ.ศ. 25522548
|ปัจจุบัน
|}