ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Common Gateway Interface"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เก็บกวาด}}
{{ลบ|ลักษณะไม่เป็นสารานุกรม}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
 ในทาง[[คอมพิวเตอร์]] '''CGI''' ย่อมาจาก Common Gateway Interfaces''' (CGI) เป็นสิ่งที่ใช้กำหนดวิธีการจัดการข้อมูลระหว่าง Web server และ Web browser ซึ่ง CGI เป็นวิธีการมาตรฐานสำหรับ Web server เพื่อที่จะส่งคำร้องขอ จากผู้ใช้ (Web server) ไปยังโปรแกรม (บน Web server) ให้โปรแกรมทำการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น จากนั้น Web server ก็จะรับข้อมูลส่งกลับไปให้ผู้ใช้  แต่โดยส่วนใหญ่จะให้ความหมายของ ‘CGI’ ว่าเป็นโปรแกรมที่ทำงานอยู่บน Web server เพื่อทำหน้าที่โต้ตอบ (interact) กับ web browser CGI program จะถูกสั่งให้ทำงานขณะมีการเรียกใช้งานนั้น ดังนั้นจึงทำให้มันสามารถ แสดงข้อมูลผลลัพธ์ในลักษณะของ Dynamic information ได้