ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Fkhistory"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
PlyrStar93 ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:天帝驕子 ไปยัง คุยกับผู้ใช้:FallenTank: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "天帝驕子" เป็น "FallenTank"
(เพิ่มข้อความต้อนรับไปยังหน้าคุยกับผู้ใช้ใหม่)
 
(PlyrStar93 ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:天帝驕子 ไปยัง คุยกับผู้ใช้:FallenTank: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "天帝驕子" เป็น "FallenTank")
271

การแก้ไข