ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสตึก"

เพิ่มขึ้น 8,929 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนามชัยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระสังทั้งตำบล
 
== ประชากร ==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
:
 
{| class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
!อันดับ
(ปีล่าสุด)
!ตำบลใน[[อำเภอ]]สตึก
!พ.ศ. 2561
!พ.ศ. 2560
!พ.ศ. 2559
!พ.ศ. 2558
!พ.ศ. 2557
!พ.ศ. 2556
!พ.ศ. 2555
!พ.ศ. 2554
!พ.ศ. 2553
!พ.ศ. 2552
!พ.ศ. 2551
|-
| align="center" |1
| นิคม
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 16,634
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 16,577
| align="right" style="background-color:#f96;" | 16,552
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 16,572
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 16,455
| align="right" style="background-color:#f96;" | 16,442
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 16,473
| align="right" style="background-color:#f96;" | 16,390
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 16,437
| align="right" style="background-color:#f96;" | 16,392
| align="right" | 16,642
|-
| align="center" |2
| สตึก
| align="right" style="background-color:#f96;" | 14,457
| align="right" style="background-color:#f96;" | 14,481
| align="right" style="background-color:#f96;" | 14,497
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,519
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,449
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,395
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,307
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,210
| align="right" style="background-color:#f96;" | 14,130
| align="right" style="background-color:#f96;" | 14,171
| align="right" | 14,210
|-
| align="center" |3
| ร่อนทอง
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,954
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,887
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,857
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,824
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,743
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,674
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,642
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,610
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,544
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,515
| align="right" | 11,470
|-
| align="center" |4
| เมืองแก
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,184
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,174
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,174
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,121
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,090
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,053
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,002
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 10,957
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 10,942
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 10,930
| align="right" | 10,919
|-
| align="center" |5
| ชุมแสง
| align="right" style="background-color:#f96;" | 10,390
| align="right" style="background-color:#f96;" | 10,399
| align="right" style="background-color:#f96;" | 10,406
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 10,420
| align="right" style="background-color:#f96;" | 10,373
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 10,387
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 10,341
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 10,286
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 10,263
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 10,202
| align="right" | 10,201
|-
| align="center" |6
| หนองใหญ่
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,488
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,469
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,436
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,391
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,347
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,305
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,253
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,127
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,087
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 9,036
| align="right" | 8,985
|-
| align="center" |7
| ทุ่งวัง
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 8,293
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 8,292
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 8,292
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 8,275
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 8,272
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 8,234
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 8,233
| align="right" style="background-color:#f96;" | 8,224
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 8,234
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 8,233
| align="right" | 8,220
|-
| align="center" |8
| สะแก
| align="right" style="background-color:#f96;" | 7,350
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 7,361
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 7,297
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 7,287
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 7,262
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 7,246
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 7,242
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 7,200
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 7,164
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 7,119
| align="right" | 7,108
|-
| align="center" |9
| สนามชัย
| align="right" style="background-color:#f96;" | 6,412
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 6,413
| align="right" style="background-color:#f96;" | 6,395
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 6,401
| align="right" style="background-color:#f96;" | 6,395
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 6,413
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 6,374
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 6,307
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 6,307
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 6,299
| align="right" | 6,264
|-
| align="center" |10
| ท่าม่วง
| align="right" style="background-color:#f96;" | 6,092
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 6,106
| align="right" style="background-color:#f96;" | 6,084
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 6,100
| align="right" style="background-color:#f96;" | 6,060
| align="right" style="background-color:#f96;" | 6,074
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 6,079
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 6,050
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 6,040
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 6,009
| align="right" | 6,003
|-
| align="center" |11
| ดอนมนต์
| align="right" style="background-color:#f96;" | 5,617
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 5,627
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 5,621
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 5,615
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 5,612
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 5,585
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 5,552
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 5,514
| align="right" style="background-color:#f96;" | 5,497
| align="right" style="background-color:#f96;" | 5,499
| align="right" | 5,508
|-
| align="center" |12
| กระสัง
| align="right" style="background-color:#f96;" | 4,719
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 4,745
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 4,736
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 4,733
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 4,716
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 4,711
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 4,667
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 4,638
| align="right" style="background-color:#f96;" | 4,630
| align="right" style="background-color:#f96;" | 4,633
| align="right" | 4,698
|- class="sortbottom"
| align="center" style="background:#cccccc;" |—
| style="background:#cccccc;" |รวม
| align="right" style="background:#cccccc;" | 112,590
| align="right" style="background:#cccccc;" | 112,531
| align="right" style="background:#cccccc;" | 112,347
| align="right" style="background:#cccccc;" | 112,258
| align="right" style="background:#cccccc;" | 111,774
| align="right" style="background:#cccccc;" | 111,519
| align="right" style="background:#cccccc;" | 111,165
| align="right" style="background:#cccccc;" | 110,513
| align="right" style="background:#cccccc;" | 110,275
| align="right" style="background:#cccccc;" | 110,038
| align="right" style="background:#cccccc;" | 110,228
|
 
==การเดินทาง==
86

การแก้ไข