ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหตุการณ์ 14 ตุลา"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8292824 โดย Oum13928ด้วยสจห.
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8292824 โดย Oum13928ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
| goals = {{bulleted list|
| การเรียกร้อง[[รัฐธรรมนูญ]]ที่เป็นประชาธิปไตย
| การเรียกร้องให้จอมพลถนอม กิตติขจรลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
}}
| methods = {{bulleted list|
2,913

การแก้ไข