ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสภาไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| สีพื้นหลัง =
| สีอักษร =
| ชื่อ = รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย <br>National Assembly of Thailand
| ชื่อในภาษาแม่ =
| ชื่อโดยทับศัพท์เป็นอักษรไทย =
| องค์ประกอบ = [[วุฒิสภาไทย|วุฒิสภา]]<br />[[สภาผู้แทนราษฎรไทย|สภาผู้แทนราษฎร]]
| ประธาน1_ประเภท = [[รายนามประธานรัฐสภาไทย|ประธาน]]<br><small>([[รายนามประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย|ประธานสภาผู้แทนราษฎร]])</small>
| ประธาน1 = [[ชวน หลีกภัย]]<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/140/T_0001.PDF ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง หน้า ๑ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ </ref>
| ประธาน1 = [[ชวน หลีกภัย]]
| พรรค1 = พรรคประชาธิปัตย์
| การเลือกตั้ง1 = 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
| ประธาน2_ประเภท = รองประธาน<br><small>([[รายนามประธานวุฒิสภาไทย|ประธานวุฒิสภา]])</small>
| ประธาน2 = [[พรเพชร วิชิตชลชัย]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/140/T_0002.PDF ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง หน้า ๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒</ref>
| ประธาน2 = [[พรเพชร วิชิตชลชัย]]
| พรรค2 =
| การเลือกตั้ง2 = 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
1,016

การแก้ไข