ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|ตำแหน่ง = กรรมการ[[มหาเถรสมาคม]]<br/>เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม<br/>รองเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)
}}
'''พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย)''' (นามเดิม:อมร มลาวรรณ) เป็นพระ[[ภิกษุ]]คณะ[[ธรรมยุติกนิกาย]] ดำรงตำแหน่งเป็น[[เจ้าอาวาส]][[วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร]] กรรมการ[[มหาเถรสมาคม]] รองรักษาการเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) และผู้ช่วย[[แม่กองธรรมสนามหลวง]]
 
== ประวัติ ==
*พ.ศ. 2553 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
*พ.ศ. 2554 เป็นกรรมการบริหารคณะธรรมยุต
*พ.ศ. 2555 เป็น[[กรรมการมหาเถรสมาคม]]
*พ.ศ. 2561 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 10 (ธ)
'''งานการศึกษา'''
*พ.ศ.2543 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
 
{{เริ่มกล่อง}}