ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชสำนักใต้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''ราชสำนักใต้''' ({{nihongo|Southern南朝 Court|''Nanchō''}}) ราชสำนักที่จักรพรรดิ 4 พระองค์ปกครองในช่วง [[ยุคราชสำนักเหนือ-ใต้]] โดยปกครองในช่วงปี [[ค.ศ. 1338]] - [[ค.ศ. 1392]] ซึ่งยุคนี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อ [[จักรพรรดิโกะ-คะเมะยะมะ]] จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชสำนักใต้ได้ประกาศยอมแพ้ต่อ [[จักรพรรดิโกะ-โคะมะสึ]] แห่ง [[ราชสำนักเหนือ]]
 
ที่มาของชื่อมาจากที่ตั้งเมืองหลวงของราชสำนักใต้คือ [[โยะชิโนะ]] (ปัจจุบันคืออำเภอหนึ่งใน [[จังหวัดนะระ]]) นั้นตั้งอยู่ทางใต้ของ [[นครหลวงเคียวโตะ]] เมืองหลวงของ [[ราชสำนักเหนือ]] ซึ่งบางทีก็เรียกว่า '''ราชสำนักโยะชิโนะ'''
ผู้ใช้นิรนาม