ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปรม ติณสูลานนท์"

(เพิ่มประวัติการศึกษา)
*ด.ญ.ปรี ติณสูลานนท์ (ถึงแก่กรรมตั้งแต่เยาว์วัย)
*นายวีรณรงค์ ติณสูลานนท์<ref>[http://www.oknation.net/blog/Tip2/2013/06/14/entry-2 ¾ÒàÂÕèÂÁªÁºéÒ¹à¡Ô´ Ͼ³Ï ¾ÅàÍ¡à»ÃÁ µÔ³ÊÙÅÒ¹¹·ì ¹Ò¡ÃÑ°Á¹µÃÕ¤¹·Õè ñö ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â<!-- Bot generated title -->]</ref>
พล.อ.เปรม สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนวัดบ่อยาง ศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่[[โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา]] ในหมายเลขประจำตัว 167 ในปี 2478 ต่อมาจบมัธยมศึกษาปีที่ 7-8 แผนกวิทยาศาสตร์จาก [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] เมื่อปี 2479 เข้าศึกษาต่อนักเรียนนายร้อย ที่[[โรงเรียนเทคนิคทหารบก]] รุ่นที่ 5 สังกัดเหล่าทหารม้า (ต่อมาคือ[[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]]) รุ่นที่ 5 สังกัดเหล่าทหารม้า เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2481 จบหลักสูตรนายทหารฝึกราชการ โรงเรียนนายทหารม้า ระดับผู้บังคับบัญชาปี 2490 หลังจากนั้นก็ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรผู้บังคับกองพัน โรงเรียนยานเกราะของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ปี 2496, หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยการทัพบก ปี 2503 หลักสูตรวิทยาลัยอ้งกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 9 ปี 2509 และได้ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลลิปปินส์ เมื่อ 23 เมษายน 2598 และยังได้วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555<ref>หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 27 พฤษภาคม 2562, "อาลัย... พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี", หน้า 28</ref>
 
เมื่อจบการศึกษาในปี 2484 ได้เข้าร่วมรบใน[[กรณีพิพาทอินโดจีน|สงครามอินโดจีน]]ระหว่างไทยกับ[[ฝรั่งเศส]] ที่[[ปอยเปต]] [[ประเทศกัมพูชา]] จากนั้นเข้าสังกัด[[กองทัพพายัพ]] ภายใต้การบังคับบัญชาของ[[หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์)]] ทำการรบใน[[สงครามโลกครั้งที่สอง]] ระหว่างปี 2485 – 2488 ที่[[เชียงตุง]]
2,276

การแก้ไข