ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดยโสธร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==== ทางบก ====
* การเดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดยโสธร สามารถเดินทางมาได้ 2 เส้นทาง คือ
** '''เส้นทางที่ 1''' [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1]] (ถนนพหลโยธิน) ผ่าน[[จังหวัดปทุมธานี]] [[จังหวัดสระบุรี]] เลี้ยวซ้ายเข้าสู่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2]] ผ่าน[[อำเภอปากช่อง]] [[อำเภอสีคิ้ว]] [[อำเภอสูงเนิน]] [[อำเภอเมืองนครราชสีมา]] [[อำเภอโนนสูง]] [[อำเภอโนนแดง]] [[อำเภอประทาย]] [[จังหวัดนครราชสีมา]] และเลี้ยวขวาเข้าสู่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202]](ถนนอรุณประเสริฐ) ผ่าน[[อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์]] [[อำเภอพุทธไธสงค์พุทไธสงค์]] [[จังหวัดบุรีรัมย์]] [[อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] [[อำเภอเกษตรวิสัย]] [[อำเภอสุวรรณภูมิ]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด]] และเข้าสู่[[อำเภอเมืองยโสธร]] รวมระยะทาง 530 กิโลเมตร
** '''เส้นทางที่ 2''' [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1]] (ถนนพหลโยธิน) ผ่าน[[จังหวัดปทุมธานี]] [[จังหวัดสระบุรี]] เลี้ยวซ้ายเข้าสู่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2]] ผ่าน[[อำเภอปากช่อง]] [[อำเภอสีคิ้ว]] [[อำเภอสูงเนิน]] [[อำเภอสูงเนิน]] [[อำเภอเมืองนครราชสีมา]] [[อำเภอโนนสูง]] [[อำเภอสีดา]] [[อำเภอบัวลาย]] [[จังหวัดนครราชสีมา]] [[อำเภอพล]] [[อำเภอโนนศิลา]] [[อำเภอบ้านไผ่]] เลี้ยวขวาเข้าสู่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23]] ผ่าน[[อำเภอกุดรัง]] [[อำเภอบรบือ]] [[อำเภอเมืองมหาสารคาม]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด]] [[อำเภอธวัชบุรี]] [[อำเภอเสลภูมิ]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด]] เข้าสู่[[อำเภอเมืองยโสธร]] รวมระยะทาง 578 กิโลเมตร
 
1,082

การแก้ไข