ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดยโสธร"

=== การคมนาคม ===
==== ทางบก ====
* การเดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดยโสธร สามารถเดินทางมาได้ 2 เส้นทาง คือ
** '''เส้นทางที่ 1''' [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1]] (ถนนพหลโยธิน) ผ่าน[[จังหวัดปทุมธานี]] [[จังหวัดสระบุรี]] เลี้ยวซ้ายเข้าสู่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2]] ผ่าน[[อำเภอปากช่อง]] [[อำเภอสีคิ้ว]] [[อำเภอสูงเนิน]] [[อำเภอเมืองนครราชสีมา]] [[อำเภอโนนสูง]] [[อำเภอโนนแดง]] [[อำเภอประทาย]] [[จังหวัดนครราชสีมา]] และเลี้ยวขวาเข้าสู่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202]](ถนนอรุณประเสริฐ) ผ่าน[[อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์]] [[อำเภอพุทธไธสงค์]] [[จังหวัดบุรีรัมย์]] [[อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] [[อำเภอเกษตรวิสัย]] [[อำเภอสุวรรณภูมิ]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด]] และเข้าสู่[[อำเภอเมืองยโสธร]] รวมระยะทาง 530 กิโลเมตร
** '''เส้นทางที่ 2''' [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1]] (ถนนพหลโยธิน) ผ่าน[[จังหวัดปทุมธานี]] [[จังหวัดสระบุรี]] เลี้ยวซ้ายเข้าสู่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2]] ผ่าน[[อำเภอปากช่อง]] [[อำเภอสีคิ้ว]] [[อำเภอสูงเนิน]] [[อำเภอสูงเนิน]] [[อำเภอเมืองนครราชสีมา]] [[อำเภอโนนสูง]] [[อำเภอสีดา]] [[อำเภอบัวลาย]] [[จังหวัดนครราชสีมา]] [[อำเภอพล]] [[อำเภอโนนศิลา]] [[อำเภอบ้านไผ่]] เลี้ยวขวาเข้าสู่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23]] ผ่าน[[อำเภอกุดรัง]] [[อำเภอบรบือ]] [[อำเภอเมืองมหาสารคาม]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด]] [[อำเภอธวัชบุรี]] [[อำเภอเสลภูมิ]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด]] เข้าสู่[[อำเภอเมืองยโสธร]] รวมระยะทาง 578 กิโลเมตร
 
* การเดินทางภายในตัวเมืองจังหวัดยโสธร มีรถโดยสารประจำทาง รถตู้ หรือรถสองแถวประจำทางไปยังอำเภอต่าง ๆ โดยมีให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร นอกจากนี้ยังมีรถสองแถวไปยังอำเภอต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคิวรถจะอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด และบริเวณหน้า[[โรงพยาบาลยโสธร]]
 
==== ทางอากาศ ====
1,202

การแก้ไข