ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไฟล์:D85 4815 Celebration event for Coronation of King Rama X by Trisorn Triboon.jpg|ชาย เมืองสิงห์ ในมหกรรม ลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชัน
ไฟล์:D85 5066 Celebration event for Coronation of King Rama X by Trisorn Triboon.jpg|
ไฟล์:D85 4950 Celebration event for Coronation of King Rama X by Trisorn Triboon.jpg|มหรสพสมโภชศิรินทรา นิยากร
ไฟล์:D85 4940 Celebration event for Coronation of King Rama X by Trisorn Triboon.jpg|ศิรินทรา นิยากร ในมหกรรม ลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชัน
ไฟล์:D85 4845 Celebration event for Coronation of King Rama X by Trisorn Triboon.jpg|บานเย็น รากแก่น ในมหกรรม ลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชัน
ไฟล์:D85 4992 Celebration event for Coronation of King Rama X by Trisorn Triboon.jpg|มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ในมหกรรม ลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชัน
ไฟล์:D85 4752 Celebration event for Coronation of King Rama X by Trisorn Triboon.jpg|ผ้องศรีผ่องศรี วรนุช และ ชัยชนะ บุณณะโชติ ศิลปินแห่งชาติ ในมหกรรม ลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชัน
ไฟล์:D85 5034 Celebration event for Coronation of King Rama X by Trisorn Triboon.jpg|ดาว มยุรี ในมหกรรม ลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชัน
ไฟล์:D85 4908 Celebration event for Coronation of King Rama X by Trisorn Triboon.jpg|บ่าววี ในมหกรรม ลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชัน
1,530

การแก้ไข