ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
==== 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ====
เวลา 18.30 น. มหกรรม “ลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชัน”
เวลา 18.30 น.
 
==== 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ====
1,530

การแก้ไข