ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ในคืนหนาว แสงดาวยังอุ่น"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|กชกร (กช) || [[ปราณวรินทร์ ปามี]]
|-
|โฉมฉาย (โฉม) ||[[วรรษพร วัฒนากุล]]
|-
|เอก||[[ภาณุ สุวรรณโณ]]
|-
|คุณหญิงมยุรา||[[ดวงตา ตุงคะมณี]]
|-
|ลุงป่าน || [[วัชระ ปานเอี่ยม]]
|-
|เสี่ยมนูญ||[[ศตวรรษ ดุลยวิจิตร]]
|-
|ชมพูนุท||[[อาภัสสรา อินทร์ตลาดชุม]]
|-
|แก้ว||[[สรารัตน์ แซ่จิ๋ว]]
|-
|สว่าง (หว่าง) ||ป้อยฝ้าย มาลัยพร
|-
!'''บทบาท'''||'''นักแสดงรับเชิญ'''
|-
|วิภา||[[กันตา ดานาว]]
|-
|ชัย||[[ปราบ ยุทธพิชัย]]
|-
|ผู้กำกับประชา||[[ธนายง ว่องตระกูล]]
|-
|อรุณ||[[พลรัตน์ รอดรักษา]]
|-
|สมมาตร||ศรีหลอด สีใส
|-
|ไพรัตน์||ศิริปัญญา จันทิหล้า
|-
|รุจี||ชนิดา สุภาพันธ์
|}