ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
:*เมอร์คโฟเวีย เทพมังกรวารี เพศผู้
:*อิกเนีย เทพมังกรไฟ เพศผู้
:*อัลตรอนอัลดรอน เทพมังกรไม้ เพศผู้
:*เซซีลีเน่ เทพมังกรดวงจันทร์จันทรา เพศเมีย
:*เบียร์เนส เทพมังกรเหล็กทอง เพศผู้
;เวทควบคุมมังกร:เวทที่ใช้ควบคุมมังกรที่โร็คจากอนาคตคิดค้นขึ้นมา ใช้สู้กับแอคโนโลเกีย แต่ใช้คบคุมแอคโนโลเกียไม่ได้ เพราะเดิมทีแอคโนโลเกียนั้นเคยเป็นมนุษย์มาก่อน
;วันที่ 7 เดือน 7:วันที่มังกรที่สร้างดราก้อนสเลเยอร์ทั้ง 5 หายตัวไป ซึ่งอุปราคาส่งมังกรที่สิงดราก้อนสเลเยอร์ข้ามกาลเวลาจากอดีตไปอนาคตในอนาคต 400 ปี
50,035

การแก้ไข