ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮาน่า ลีวิส"

| align = "center"| ''[[สมิงจ้าวท่า]]'' || align = "center"| ร.ท. หญิง โสภาวดี พันชูชัย (วดี)
|-
| rowspan = "2" align = "center"| 2562 || align = "center"| ''[[พชรมนตรา]]'' || align = "center"| ปัทมา (ปัท) (นางร้ายเรื่องแรก)
|-
|align = "center"| ''[[กุหลาบเกราะเพชร]]'' || align = "center"| กัญญาวีร์ เกณิกานนท์ / ณัฐวรา
|-
| rowspan = "2" align = "center"| || align = "center"| ''สะใภ้ก้นครัว'' || ซินดี้ / ลำใย
1,312

การแก้ไข