ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย"

vector version available (GlobalReplace v0.6.5)
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
| [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.png]] || ชั้นที่ 2 || ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย || ท.ม. || จุลสุราภรณ์ || พ.ศ. 2412 || 16
|-
| [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand) ribbon.pngsvg]] || ชั้นที่ 3 || ตริตาภรณ์มงกุฎไทย || ต.ม. || มัณฑนาภรณ์ || พ.ศ. 2412 || 24
|-
| [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 4th Class (Thailand) ribbon.png]] || ชั้นที่ 4 || จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย || จ.ม. || ภัทราภรณ์ || พ.ศ. 2412 || 29
4,550

การแก้ไข