ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก"

vector version available (GlobalReplace v0.6.5)
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
| [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.png]] || ชั้นที่ 2 || ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก || ท.ช. || จุลวราภรณ์ || พ.ศ. 2412 || 15
|-
| [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 3rd Class (Thailand) ribbon.pngsvg]] || ชั้นที่ 3 || ตริตาภรณ์ช้างเผือก || ต.ช. || นิภาภรณ์ || พ.ศ. 2412 || 23
|-
| [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 4th Class (Thailand) ribbon.svg]] || ชั้นที่ 4 || จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก || จ.ช. || ภูษนาภรณ์ || พ.ศ. 2412 || 28
4,587

การแก้ไข