ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐซัคเซิน"

เวส[ทต]์ฟาเลิ?น→เว็สท์ฟาเลิน
(นอร์ดไรน์→นอร์ทไรน์)
(เวส[ทต]์ฟาเลิ?น→เว็สท์ฟาเลิน)
ในเขตแดนของรัฐซัคเซิน เป็นพื้นที่ที่มีหลักฐานของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีการขุดค้นพบ[[ซากดึกดำบรรพ์]]ในเมือง[[เดรสเดิน]]และบางส่วนในเมือง[[ไลพ์ซิจ]] เชื่อกันว่าในสมัย[[จักรวรรดิโรมัน]] ชนเผ่าแซกซอนได้อพยพเข้ามายึดครองบริเวณนี้และตั้งชื่อพื้นที่บริเวณนี้ตามชื่อเรียกของเผ่าตนเอง ในยุคนั้นเชื่อว่าชนเผ่าแซกซอนได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ที่ได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้าทั่ว[[เยอรมนี]]
 
หลังสิ้นยุคโรมัน พื้นที่บริเวณนี้ถูกรุกรานและปกครองโดยชาว[[สลาฟ]] ในระยแรก ดินแดนในซัคเซินประกอบไปด้วยดินแดนอันเป็นรัฐซัคเซิน [[รัฐนีเดอร์ซัคเซิน]] [[รัฐนอร์ทไรน์-เวสท์ฟาเลินเว็สท์ฟาเลิน]] [[รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์]] และ[[รัฐซัคเซิน-อัลฮัลท์]]ในปัจจุบัน และดินแดนแห่งนี้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]] ประมาณ 900 ปีหลัง[[คริสตกาล]] [[ในศตวรรษที่ 10]] ดยุคแห่งซัคเซินได้ดำรงตำแหน่งจักรพรรดิของ[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]นี้ ในช่วงนี้เององค์จักรพรรดิจึงมอบตำแหน่งดยุคแห่งซัคเซินให้แก่ตระกูลบิลลุงส์ (Billungs) ในช่วงต่อ ๆ มาจึงพบหลักฐานการปกครองรัฐนี้โดยตระกูลบิลลุงส์ และเป็นเหตุให้โลทาร์แห่งซัพพลินแบร์กได้รับตำแหน่งจักรพรรดิในช่วงเวลาต่อมา
 
=== การแบ่งดินแดน ===
[[ไฟล์:Dresden Fuerstenzug 2.jpg|thumb|220px|right|ระหว่างปี 1697 และ 1763 ที่[[อาณาจักรเลือกตั้งแห่งแซกโซนี]]ยังถูกเลือกตั้งคิงส์โปแลนด์ส่วนตัวในสหภาพแรงงาน]]
ต่อมาในปี ค.ศ. 1137 รัฐซัคเซินตกเป็นของ[[ตระกูลเวลฟ์]] ซึ่งเป็นเชื้อสายของ[[ตระกูลบิลลุงส์]] โดยรัฐซัคเซินรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยของเฮนรี ใจสิงห์ แต่เนื่องด้วยเฮนรีปฏิเสธการเข้าร่วมกับ[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]ในการทำสงครามกับ[[อิตาลี]] หลังจากได้รับชัยชนะจากสงคราม [[จักรพรรดิฟรีดริชที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]] จึงได้กรีธาทัพเข้าตีรัฐซัคเซิน เป็นเหตุให้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1180 ดินแดนของอาณาจักรจึงถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน ดังนี้
* พื้นที่ทางตะวันตกของ[[แม่น้ำเวเซอร์]] ([[รัฐนอร์ทไรน์-เวสท์ฟาเลินเว็สท์ฟาเลิน]]ในปัจจุบัน) ยกให้แก่[[อาร์ชบิชอปแห่งโคโลญ]]
* พื้นที่ลุ่มระหว่างแม่น้ำเวเซอร์กับ[[แม่น้ำเอลเบอ]] ([[รัฐนีเดอร์ซัคเซิน]] ในปัจจุบัน)ให้ปกครองโดย[[ตระกูลเวลฟ์]]ดังเดิม
* พื้นที่ด้านตะวันออกที่เหลือ (รัฐซัคเซิน [[รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์]]และ[[รัฐซัคเซิน-อัลฮัลท์]]ในปัจจุบัน) จึงให้ใช้ชื่อว่ารัฐซัคเซินดังเดิม โดยมอบให้[[ตระกูลอัสคาเนีย]] (เชื้อสายของ[[ตระกูลบิลลุงส์]] อีกตระกูลหนึ่ง)ปกครองแทน
123,859

การแก้ไข