ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ''' (วช.) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ[[นายกรัฐมนตรี]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ]</ref> ก่อตั้งขึ้นโดย[[พระราชบัญญัติ]]สภาวิจัยแห่งชาติ [[พ.ศ. 2499]] มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย และมีบทบาทเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนการวิจัยทั้งด้าน[[วิทยาศาสตร์]]และ[[สังคมศาสตร์]]
 
== ประวัติ ==
35,784

การแก้ไข