ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง"

เเก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เเก้ไข)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{infobox royalty
| ภาพ =
| succession = สมเด็จ [[พระมหากษัตริย์ไทย|พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา]]
| death_date = พ.ศ. 2199
| issue = [[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]] <br> [[สมเด็จเจ้าฟ้าไชย]] <br> [[กรมหลวงโยธาทิพ]]
| reign = พ.ศ. 2172-2199 (26 ปี)
ผู้ใช้นิรนาม