ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ"

|{{country|flagcountry|Japan}}
|1946
| ''รัฐ''<ref>ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยไม่ได้กำหนดรูปแบบของรัฐเป็น "ราชอาณาจักร" ทั้งนี้ ญี่ปุ่น เคยมีรูปแบบรัฐเป็น "[[จักรวรรดิญี่ปุ่น|จักรวรรดิ]]" ในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง</ref>
|จักรวรรดิ
|การสืบพระราชบัลลังก์ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
|-
36,498

การแก้ไข