ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ"

{{จบกล่อง}}
 
 
{{จักรพรรดินีญี่ปุ่น}}
{{เจ้าหญิงญี่ปุ่นโดยการสมรส}}
{{คู่สมรสของกษัตริย์ในปัจจุบัน}}
{{เรียงลำดับ|มะซะโกะ มกุฎราชกุมารีแห่งญี่ปุ่น}}
{{อายุขัย|2506}}
36,075

การแก้ไข