ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019"

(→‎คำถาม: แปล)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(→‎คำถาม: แปล)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
## What kinds of partnerships have you established in the past or currently? Can you point us to such cases, highlighting strengths and weaknesses, challenges and opportunities คุณเป็นพันธมิตรประเภทใดในอดีตหรือปัจจุบัน คุณสามารถช่วยชี้ให้เราเห็นถึงกรณีดังกล่าวโดยเน้นจุดแข็งและจุดอ่อน ความท้าทายและโอกาสได้หรือไม่ [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/54|ตอบที่นี่]]
# Product & Technology ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
## What structures and processes are needed for more participatory product and technology planning and deployment? โครงสร้างและกระบวนการใดที่จำเป็นสำหรับการวางแผนทางเทคโนโลยี และการปรับใช้ผลิตภัณฑ์ให้มีส่วนร่วมมากขึ้น [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/61|ตอบที่นี่]]
## How can we encourage and embrace volunteer and third-party contributions to product and technology work? [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/62|ตอบที่นี่]]
## How can we better support contributors in doing technical work (such as development of MediaWiki and other Wikimedia software, operating tools or bots, bug reporting, performing tech support or tech ambassador roles)? [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/63|ตอบที่นี่]]
11,701

การแก้ไข