ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
__NOTOC__
Movement Strategy Working Groups จัดให้มีการขอความคิดเห็นจากชุมชนวิกิมีเดียทั่วโลกเพื่อใช้กำหนดทิศทางการดำเนินการต่อไปของชุมชนวิกิมีเดีย {{user|Athikhun.suw}} ได้รับหน้าที่เป็น liaison person เพื่อรวบรวมความเห็นจากชุมชนวิกิพีเดียภาษาไทยและวิกิมีเดียประเทศไทยต่อ Movement Strategy จึงขอรวมรวมความคิดเห็นของชุมชนแผ่านผ่านหน้าอภิปรายนี้
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [[M:Strategy/Wikimedia movement/2018-20|Wikimedia movement strategy ที่ได้นี่]]
 
1,295

การแก้ไข