ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชุดาภา จันทเขตต์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 2534 [[บ้านสาวโสด]] ช่อง 3 รับบทเป็น คุณกลาง/โสภาภิณพิศ
* 2534 [[ปาก]] ช่อง 3 รับบทเป็น รอย คู่กับ [[รอน บรรจงสร้าง]]
* 2534 [[เขาวานให้หนูเป็นสายลับ]] ช่อง 3 รับบทเป็น ดาริกา
* 2535 [[สมเด็จพระสุริโยทัย]] ช่อง 3
* 2535 พริกหวานน้ำตาลเผ็ด ช่อง 3
ผู้ใช้นิรนาม