ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพ็ญ พิสุทธิ์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด  2 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 2532 คนใช้เจ้าขา (ช่อง 3)
* 2532 ฝันสลาย (ช่อง 5)
* 2533 กตัญญูประกาศิต (ช่อง 3)...แหวน คู่กับ [[รอน บรรจงสร้าง]] ฉัตรชัย พงษ์พัฒน์ สินจัย เพ็ญพิสุทธิ์ เอกพันธ์ รอน เกรียงไกร
ฉัตรชัย พงษ์พัฒน์ สินจัย เพ็ญพิสุทธิ์ เอกพันธ์ รอน เกรียงไกร
* 2533 พระเอกในความมืด (ช่อง 3)
* 2533 โหด เลว อ้วน (ช่อง 3)
ผู้ใช้นิรนาม