ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี"

|align = "center"| [[รายชื่อผลงานละครของกันตนา|บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]]
|-
|align = "center"| <big>'''[[ไฟหิมะ]]'''</big> ||align = "center"| 31 มีนาคม 2562 - 4 พฤษภาคม 2562 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[หลุยส์ เฮส|หลุยส์ เฮสดาร์ซัน]]<br>[[อุษามณี ไวทยานนท์]]<br>[[จุติ จำเริญเกตุประทีป]]<br>[[แก้วใส คริสตัล]]<br>[[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]]<br>[[ทองภูมิ สิริพิพัฒน์]]<br>[[อภิษฎา เครือคงคา]]<br>[[ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล]]<br>[[วิวัฒน์ ผสมทรัพย์]]<br>[[กันตา ดานาว]]<br>[[จอย ชวนชื่น]]<br>[[ทนงศักดิ์ ศุภการ]]<br>[[ศักราช ฤกษ์ธำรงค์]]</center>}}
|align = "center"| [[โพลีพลัส|บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]]
|}