ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาตฤกา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
# '''[[พระแม่วาราหี|พระแม่วาราหิณี]]''' คือพลังของ [[พระวราหะ]].
# '''[[พระแม่จามุณฑา]]''' หรือ '''จามุณฑี''' หรือ '''จัณฑิกา''' เกิดจากพลังอำนาจของ[[พระแม่จัณฑี]].
# '''[[พระแม่นารสิงหี|พระแม่นารสิมฮีแม่นรสิงฮี]]''' คือพลังของพระ[[นรสิงห์]].
# '''[[พระแม่วินายกี|พระคเณศานี]]''' คือพลังของ[[พระพิฆเนศ]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม