ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไคเซ็ง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== คำจำกัดความ ==
เนื้อหาของกิจกรรมไคเซ็งเซ็นคือ การปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์เครื่องจักร และการสร้างเครื่องมือใหม่ๆ[[Pokayoke]]ขึ้นมาเป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ก้าวหน้าและ รักษาความปลอดภัยในการทำงาน, ป้องกันการเกิด[[คุณภาพ]]ที่ไม่ดีขึ้น ในสิ่งเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ไคเซ็งเซ็น(การปรับปรุงให้ดีขึ้น) เป็นการปฏิบัติงานโดยใช้สติปัญญาของคนงานในการทำกิจกรรมเองซึ่งไม่ได้เป็นคำสั่งจากเบื้องบน จึงเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษของกิจกรรมนี้ ทางฝ่ายโรงงานหรือกิจการ ส่วนใหญ่ก็ได้คอยช่วยเหลือรองรับทางกิจกรรมที่เป็นรูปแบบของ[[การควบคุมคุณภาพ#QC circle|QC circle]]เป็นต้นเสียส่วนใหญ่ หรือ ไคเซ็งเซ็นคือไม่ใช่เป็นการกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแค่ครั้งเดียวแต่จะทำอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด
 
กิจกรรมไคเซ็งเซ็น กับกิจกรรม QC circle นั้นในวงการ[[อุตสาหกรรมการผลิต]]ของญี่ปุ่นแล้วส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกันหรือทำร่วมกัน
 
ไคเซ็งเซ็นได้ถูกนับรวมในคำจำกัดความพื้นฐานของ[[ระบบการผลิตแบบโตโยต้า]] เข้าไปด้วย ตัวอย่างเช่น การใช้สติปัญญาของพนักงานใน[[การปรับปรุงงาน]]ด้าน[[ทอผ้า]]ของอุปกรณ์การผลิตโดยใช้ของจากบริษัทอื่นแทนบ้าง และของที่ไม่เพียงพอหรือขาดจะไม่ซื้อแต่พวกตนเองจะทำการสร้างและปรับปรุงขึ้นมา และการสร้างแก้ไขนั้นจะอยู่ในระบบไม่เกิน[[งบประมาณ]]ที่วางไว้ เป็นต้น ในการผลิตแบบระบบ[[โตโยต้า]]นั้นจะมีเกร็ดสาระที่ลึกๆในหลายอย่าง
 
วงการอุตสาหกรรมและโรงงานของญี่ปุ่นได้ขยายและพัฒนาไปในต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็ได้ส่ง[[ผู้ชำนาญงาน]]ไปฝึกอบรมพนักงานในท้องถิ่น และในปี[[ค.ศ. 1980]] ณ [[Massachusetts Institute of Technology|MIT]]เป็นแกนนำในการทำวิจัยความแข็งแกร่งของวงการ[[อุตสาหกรรมญี่ปุ่น]] เป็นต้น สิ่งนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของวงการการผลิตของญี่ปุ่นจึงทำให้ขยายไปยังต่างประเทศ
 
== ผู้สอนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการไคเซ็นในประเทศไทย ==
ผู้ใช้นิรนาม