เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

== กฎของโอห์ม ==
 
[[กฎของโอห์ม]]แสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง [[แรงดันไฟฟ้า]] (V) , [[กระแสไฟฟ้า]] (I) และความต้านทาน (R) ไว้ดังนี้
 
: <math>R = {V \over I }\,</math>
ผู้ใช้นิรนาม