ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความต้านทานและการนำไฟฟ้า"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== กฎของโอห์ม ==
 
[[กฎของโอห์ม]]แสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง [[แรงดันไฟฟ้า]] (V) , [[กระแสไฟฟ้า]] (I) และความต้านทาน (R) ไว้ดังนี้
 
: <math>R = {V \over I }\,</math>
ผู้ใช้นิรนาม