ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8165656 สร้างโดย Ciwat (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
|align = "center"| ทีมซ่าท้าฝัน ||align="center"| สักกะ
|-
|align = "center"| [[ด้วยแรงอธิษฐาน]] ||align="center"| ติสรณ์ (เต้ย)
|-
|align = "center"| [[เงากามเทพ]] ||align="center"| กุลชาติ ทักษสุต
|align="center"| [[เจ้าสาวช่างยนต์]] ||align="center"| รุ่นพี่ช่างยนต์ (รับเชิญ)
|-
|align="center"| [[คุณหนูเรือนเล็ก]] ||align="center"| อารยะ
|-
|rowspan = "3" align = "center"| ||align="center"| มาดามบ้านนา ||align="center"| พีรพงศ์
|-
|align="center"| โรงพัก... รักไม่จำกัด ||align="center"| บุญชู
|-
|align="center"| เพลิงเสน่หา ||align="center"| พุด
|-
|align="center"| โรงพัก...รักไม่จำกัด ||align="center"| บุญชู
|}
 
{{หัวละคร|center}}
|rowspan = "1" | 2556 || align = "center"| บ้านผีปอบ || align = "center"| นายแพทย์นเรศ
|-
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม