ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระศรีมหาอุมาเทวี"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
(เพิ่มเนื้อหา เป็น พระแม่อุมาเทวี)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บนลานหน้าเทวสถานมีเทวาลัยขนาดเล็กอีก 3 เทวาลัย เทวาลัยแรกอยู่บริเวณกลางลานหน้าโบสถ์ด้านขวา (ด้าน[[ถนนสีลม]]) เป็นเทวาลัยประดิษฐาน[[ศิวลึงค์]]อันเป็นสัญญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ อีก 2 เทวาลัยอยู่ที่มุมริมสุดด้านหน้าของเทวสถานด้านถนนปั้นตัดกับ[[ถนนสีลม]] เป็นเทวาลัยประดิษฐาน[[พระพรหม]] และเทวาลัยประดิษฐานเทวรูป[[เทวดานพเคราะห์]]ริมรั้วด้าน[[ถนนสีลม]]ระหว่าเทวาลัยพระพรหมและศิวลึงค์ มีหอระฆังที่ต้องตีตลอดเวลาขณะที่พราหมณ์ทำพิธีบูชาเทพเจ้า
 
ส่วนด้านข้างของเทวสถานริมซ้ายติดกับบ้านเรือนของเอกชนในถนนปั้น ใกล้รั้วเป็นซุ้มใหญ่ประดิษฐานเทวรูปอีก 3 ซุ้มซึ่งเป็นเทพท้องถิ่นของชาวอินเดียใต้ ได้แก่[[พระอัยนาร์]] [[พระแม่สัปตริมาติกา|พระซับทระกรรณีแม่สัปตกรรณี]] [[พระแม่เปชายี|พระแม่เปชายี]] พระอัคนีวิรั่นวิรัน พระเปริยาจี [[พระมาดูไรวีรั่น]] [[พระกัตตราวรายัน]] ถัดเข้าไปข้างในเป็นแผ่นสลักรูป ศรียันตรา ซึ่งหันหน้าเข้าหา[[ถนนสีลม]]ถัดเข้าอีกเป็นอาคารสำนักงานของทางวัด
 
== เทศกาลนวราตรี ==
ผู้ใช้นิรนาม