ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560"

5
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(5)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ผู้ลงนาม = [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร|สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]]
| วันลงนาม = 30 กันยายน 2560
| ผู้ลงนามรับรอง = พลเอก [[ประยุทธ์นพพร จันทร์โอชาลี้จิตรณรงค์ชัย]] <br><small>([[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]])
| วันลงนามรับรอง = 30 กันยายน 2560
| วันประกาศ = 7 ตุลาคม 2560
ผู้ใช้นิรนาม