ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อารยธรรมมายา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ชาวมายาใช้อักษรภาพในการบันทึก มีความสามารถทาง[[ดาราศาสตร์]] จนสามารถทำนายเวลาเกิด[[สุริยุปราคา]] และ[[จันทรุปราคา]]ได้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน รู้จักทำ[[ปฏิทิน]]ใช้ รู้จักประดิษฐ์เลขศูนย์ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ รู้จักค้าขาย[[เกลือ]] [[หยก]] และ[[เครื่องปั้นดินเผา]] แต่ชาวมายาไม่รู้จักใช้[[ล้อ]]และไม่รู้จัก[[การถลุงแร่]] ซึ่งแสดงว่าชาวมายาดำรงชีวิตเหมือนมนุษย์หินที่รู้จักใช้เพียงไม้ กระดูกสัตว์ หินปูน และหินทรายในการสร้างเมือง
 
ชาวมายานับถือเทพเจ้ามาก และมีเทพเจ้ามากมาย ทั้งสุริยเทพ วสันตเทพ และมรณเทพ เทพเจ้าเหล่านี้ทรงโปรดปรานการเสวยเลือด ดังนั้นจึงมีพิธีบูชายัญด้วยชีวิตของหญิงพรหมจารี (บริสุทธิ์) เพื่อถวายเทพ <ref>http://www.ipst.ac.th/ThaiVersion/publications/in_sci/maya.html</ref>
 
== พีระมิด ==
2,695

การแก้ไข