ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยูเอชเอฟ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
สงครามมหาเอเชียบูรพา หลังภาวะสงคราม กิจการวิทยุสื่อสารมีใช้ภายในกิจการราโดยเฉพาะฝ่ายปราบปรามและปกครอง
และแพร่หลายมากข้นในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ พลเรือน ในช่วง 40 ปีย้อนหลังจากนี้
ฉันไม่ใด้อาศัยที่เมืองไทยทั้งอเมริกา แล้วก็ยุโรป กรุณาอย่าแชร์ข้อมูลผิดไป ลบด้วยนะคะ
 
== ยูเอชเอฟในวิทยุโทรทัศน์ ==
ผู้ใช้นิรนาม