ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาญ อังศุโชติ"

ข้อมูลเพิ่มเติม
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ข้อมูลเพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
<!----------ตำแหน่ง---------->
| order = [[รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย]]
| term_start = 17 มีนาคม พ.ศ.2518
| term_end = 8 มกราคม พ.ศ.2519
| primeminister = [[ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมท]]
<!----------ตำแหน่ง---------->