ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขบวนการผู้กล้าไดโนเสาร์ เคียวริวเจอร์ เดอะมูวี่ บทเพลงแห่งความกล้ากาบูรินโจะ"

! rowspan="2"|No.
! rowspan="2"|ชื่อจูเด็นจิ<ref group="注">ตัวอักษรในวงเล็บคือชื่อที่ด้านหลังของจูเด็นจิ</ref>
! rowspan="2" style="white-space:nowrap"|プレートに描かれた生物ต้นแบบ
! colspan="3"|能力ความสามารถ
|-
! 変身ผู้แปรงร่าง<ref group="注">使用者が変身した姿のみ記述。</ref>
! 召喚อัญเชิญ<ref group="注">呼び出される獣電竜のみ記述。</ref>
! その他อื่นๆ<ref group="注">変身・召喚以外の能力、および補足説明。</ref>
|-
!style="background-color:Navy; color:White"|00
24,495

การแก้ไข