ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเผาไหม้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ความหมายอื่น|||การสันดาป}}
 
'''การเผาไหม้ (combussion)'เป็นปฏิกิริยาเคมีระหว่างเชื้อเพลิงและออกซิเจนซึ่งให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างออกมา (Exothermic) การเผาไหม้แบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ การเผาไหม้แบบมีเปลว(flammable) และการเผาไหม้แบบไม่มีเปลว(Non-Flammable) การเผาไหม้แบบมีเปลวแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ เปลวไฟแบบแพร่ (diffusion flame) และเปลวไฟแบบผสมก่อน (pre-mixed flame) การเผาไหม้แบบไม่มีเปลวก็แบ่งออกเป็นสองลักษณะคือแบบเผาคุ(smolderring combustion)และแบบลุกไหม้ได้ด้วยตนเอง (spontaneous combustion)
 
== เชื้อเพลิงชีวมวลประกอบด้วยธาตุต่างๆ ==
3

การแก้ไข