ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สสารผสมอากาศกับเชื้อเพลิงเอทานอลทั่วไป"

ย้อนการแก้ไขที่ 8116610 สร้างโดย 49.48.251.199 (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8116610 สร้างโดย 49.48.251.199 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
[[ไฟล์:Common_ethanol_fuel_mixtures.png|thumb|บทสรุปของเอทานอลส่วนผสมสำคัญที่นำมาใช้ทั่วโลก]]
มี'''สสารผสมอากาศกับเชื้อเพลิงเอทานอล (อาร์ต พ่อทุกสถาบัน)ทั่วไป'''ใช้หลายแบบทั่วโลก การใช้เอทานอลมีน้ำหรือไร้น้ำในเครื่องยนต์สันดาปภายในจะเป็นไปได้ต่อเมื่อมีการออกแบบหรือดัดแปรเครื่องยนต์สำหรับความมุ่งหมายนั้น และใช้ได้เฉพาะในรถยนต์ รถบรรทุกขนาดเบาและรถจักรยานยนต์ เอทานอลไร้น้ำสามารถผสมกับ[[แก๊สโซลีน]] (เบนซิน) สำหรับใช้ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แต่เอทานอลที่มีปริมาณเอทานอลสูงจะได้ก็ต่อเมื่อมีการดัดแปรเครื่องยนต์เล็กน้อย
 
สสารผสมอากาศกับเชื้อเพลิงเอทานอลมีหมายเลข "E" ซึ่งอธิบายร้อยละของเชื้อเพลิงเอทานอลในสสารผสมโดยปริมาณ เช่น E85 คือ เอทานอลไร้น้ำ 85% กับแก๊สโซลีน 15% การผสมเอทานอลต่ำ ตั้งแต่ E5 ถึง E25 เรียกอีกอย่างว่า '''แก๊สโซฮอล์''' (gasohol, ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถานว่า '''แกโซฮอล''') แม้ในระดับนานาชาติ คำนี้ใช้หมายถึงสูตรผสม E10 มากที่สุด
102

การแก้ไข