ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศบังกลาเทศ"

ประชากรบังกลาเทศ นับถือ[[ศาสนาอิสลาม]] 90.5% [[ศาสนาฮินดู]] 8.5% [[ศาสนาคริสต์]] 0.4% [[ศาสนาพุทธ]]ส่วนมากอยู่ใน[[จิตตะกอง]] 0.6%
 
==== ชาว[[พุทธศาสนาในบังกลาเทศ]] ====<ref>[http://www.posttoday.com/dhamma/198489/ พุทธศาสนาและมุมมองของสถานฑูตไทยในบังคลาเทศ]</ref>
* ตระกูลชาวพุทธสืบเนื่องมานานคือชาวพุทธที่ราบ[[ตระกูลบารัว]]
* ชาวพุทธภูเขา จักมา,กัลมา
2,875

การแก้ไข