ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซ่เสน่หา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
! ปี || '''พ.ศ. 2546''' || '''พ.ศ. 2560'''
!พ.ศ. 2569
|-
| '''สถานีออกอากาศ''' || colspan = "2" align = "center"| [[ช่อง 7 HD]]
|[[ช่อง 7 เอชดี]]
|-
| '''ผู้จัดละคร''' || [[เป่าจินจง]] || [[ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น]]
|[[ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น]]
|-
|บทประพันธ์||ชลาลัย ||ชลาลัย
|ชลาลัย
|-
| '''บทโทรทัศน์''' || ปัณณ์ สิเน่ห์ || ภาวิต
|วรพันธ์ รวี
|-
| '''ผู้กำกับการแสดง''' || ชุติกุล สุดสุนทร || ณพธันกรณ์ ธัญญาสิริทรัพย์
|ประทุม มิตรภักดี
|-
!ตัวละคร||นักแสดง 2546||นักแสดง 2560
!นักแสดง 2569
|-
| ราเมศว์ || [[ธนา สุทธิกมล]] || [[ศรัณย์ ศิริลักษณ์]]
|อัษฎาวุทธ ฑิฆัมพรธีรวงศ์
|-
| ปราลี (ปุ๋ม) || [[พัชราภา ไชยเชื้อ]] || [[ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ]]
|[[พลอยไพลิน ตั้งประภาพร]]
|-
| รังสรรค์ || ศิววงศ์ ปิยะเกศิน || [[วศิน อัศวนฤนาท]]
|ณัฐพร พวงประยงค์
|-
| เตือนตา || [[ปานวาด เหมมณี]] || [[ฉัตรดาว สิทธิผล]]
|[[ธัญญวีร์ ชุณหสวัสดิกุล]]
|-
|สุนิย์รัตน์ (รัตน์)||ณัฐจิรา ขวัญดี||[[วรางคนาง วุฑฒยากร]]
|อรอุมา เสริมวิเศษ
|-
|สุคนธ์ ||ณัฐชา ไกรอาบ||[[อนิสา นูกราฮา]]
|วราภรณ์ วัฒนามนตรี
|-
!ตัวละคร||นักแสดง 2546||นักแสดง 2560
!นักแสดง 2569
|-
| คุณนายลิ้นจี่ || [[ดวงดาว จารุจินดา]] || [[จารุณี สุขสวัสดิ์]]
|[[สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์]]
|-
| แสงระวี || [[ภัสสร บุญยเกียรติ]] || [[อภิรดี ภวภูตานนท์]]
|[[สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์]]
|-
| คุณหญิงเจริญศรี || [[พิราวรรณ ประสพศาสตร์]] || [[อุทุมพร ศิลาพันธ์|อุทุมพร ศิลาพันธุ์]]
|[[จารุณี สุขสวัสดิ์]]
|-
| นมเขียน || เฉลา ประสพศาสตร์ || [[เมตตา รุ่งรัตน์]]
|[[ดวงตา ตุงคะมณี]]
|-
| สารัตน์ || จักรพงษ์ บำเพ็ญ || [[อิทธิกร สาธุธรรม]]
|[[กฤตฤทธิ์ บุตรพรม]]
|-
| จิราภา (จิ) || กิ่งกานต์ วิไลแก้ว || [[ชมพูนุช ปิยธรรมชัย]]
|[[อาภา ภาวิไล]]
|-
| พวน || นนทิยา จิวบางป่า || ดนยา รัตนธาดา
|[[โสภิตนภา ชุ่มภาณี]]
|-
| สุวัฒน์ || [[เกริก ชิลเลอร์]] || [[สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ]]
|[[ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์]]
|-
!ตัวละคร||นักแสดง 2546||นักแสดง 2560
!นักแสดง 2569
|-
| วิไล || || [[ปนัดดา โกมารทัต]]
|[[ราตรี วิทวัส]]
|-
| อำไพ || || พจนีย์ ใยละออ
|[[ชฎาพร รัตนากร]]
|-
| แจ่ม || || เสาวนีย์ เจิมงามพริ้ง
|[[ชมพูนุช ปิยธรรมชัย]]
|-
| คุณนายพิศวาส || || ประทุม มิตรภักดี
|ปิยะนุช นาคคง
|-
| ลูกหมู (ลูกชายของปราลี) || || ด.ช. ปุณณดล ปุณณกันต์
|ด.ช. กฤษดาภรณ์ มะโนแจ่ม
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม