ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 10|ครม.10]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] || [[7 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2485]] || [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2487]] || || ลาออก / สส.ไม่อนุมัติร่างพรบ. และ พรก.
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 11 ของไทย|ครม.11]] || [[ควง อภัยวงศ์|พันตรี ควง อภัยวงศ์]] || [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2487]] || [[31 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2488]] || || ลาออก / สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง
|- style="background:#F0E68C"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 12|ครม.12]] || [[ทวี บุณยเกตุ|นายทวี บุณยเกตุ]] || [[31 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2488]] || [[17 กันยายน]] [[พ.ศ. 2488]] || 17 วัน || ลาออก / เปิดโอกาสให้ผู้ที่เหมาะสมเข้ามาแทน
ผู้ใช้นิรนาม